Komplexní služby v dopravním značení

Jsme odborníci na přechodné
dopravní značení, svislé dopravní
značení, vodorovné dopravní značení,
dopravní zařízení a projektové
činnosti pro D.I.O.

Reference

 

DÁLNICE, RYCHLOSTNÍ SILNICE A SILNICE PRO MOTOROVÁ VOZDIDLA (VE SPRÁVĚ ŘSD ČR)

D52 - Reklamační oprava poruch na dálnici D52 v km cca 19,200 a 19,700

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • částečná uzavírka


D46 zvýšení BESIP, dodávka a montáž clon proti oslnění

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

D46 Oprava, výměna SDZ – obnova chybějících směrových sloupků v km 0,000 - 34,008

 • realizace trvalého dopravního značení/dopravních zařízení

 

D46 výstavba přejezdu SDP v km 8,5

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Dálnice D2, rekonstrukce křižovatky II/152 x rampa D2

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

D46 Údržba SDP – úprava SDP na bezúdržbový

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

D52, prohlídka dálniční kanalizace

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

D1 Tlumič nárazu – MUK Hulín km 265,45

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení - realizace trvalého dopravního značení/dopravního zařízení

 

D46 Zvýšení bezpečnosti na dálnici D46 – umístění clon proti oslnění na vybraných místech dálnice, km 4,250 – km 4,760

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

D35 Rekonstrukce vozovky km 280,9 – 282,9 vlevo a vpravo – montáž betonových svodidel

 •  realizace trvalého dopravního značení/dopravního zařízení

 

D1, D2, D8, D11 a D35 – Výstavba a doplnění dohledových kamer na dálnicích v síti TEN-T

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

SILNICE I. TŘÍDY (VE SPRÁVĚ ŘSD ČR)

I/47 – oprava dopravního značení po dopravních nehodách u křižovatky s obcí Topolany

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení


I/47 – oprava dopravního značení po dopravních nehodách u křižovatky s obcí Hoštice – Heroltice

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení


I/50 – opatření pro zvýšení bezpečnosti km 16,200 – 16,800

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení


I/50 – opatření pro zvýšení bezpečnosti km 29,162 – 30,167

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech - realizace trvalého dopravního značení


I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov

 • projektová činnost trvalého a přechodného dopravního značenívčetně vyřízení na úřadech


I/53 Suchohrdly u Miroslavi, oprava AB vozovky

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení/dopravních zařízení


Silnice I/49 Zlín, zařízení pro dynamické vážení vozidel

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech


Silnice I42 Brno, VMO Dobrovského B, dodatečná protihluková opatření

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení/dopravního zařízení

 

I/42 Brno VMO, MÚK Dobrovského – Svitavská radiála

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodné dopravního značení