Komplexní služby v dopravním značení

Jsme odborníci na přechodné
dopravní značení, svislé dopravní
značení, vodorovné dopravní značení,
dopravní zařízení a projektové
činnosti pro D.I.O.

 

 

výrobky a služby

oblasti působnosti

 

 • Konzultace dopravně-inženýrských opatření
 • Komplexní zajištění, vyřízení a schválení DIR vč. případné úpravy projektové dokumentace
 • Vypracování projektové dokumentace dopravního značení uzavírky a objížďky/objízdných tras
  pro všechny stupně projektové dokumentace (studie proveditelnosti, DSP, DZS, RDS, DSPS)
 • Vyjádření a stanoviska kompetentních orgánů – tzv. komplexní inženýring (dopravní inženýr
  Policie ČR, Stanovení místní/trvalé nebo přechodné/dočasné úpravy provozu silničním správním
  úřadem – dle §77 zákona 361/2000 Sb., stanoviska správců komunikací, dopravců veřejné linkové
  osobní dopravy, statutárních měst, měst nebo obcí)
 • Zajištění vydání rozhodnutí o povolení částečné/úplné uzavírky komunikace rozhodnutí o povolení
  zvláštního užívání komunikace (ZUK)
 • Pronájem, osazení a údržba – přechodné dopravní značení a uzavírka a NON-STOP servis
 • Trvalé svislé dopravní značení – dopravní značky a zařízení (montáž dopravních značek a zařízení,
  vyhrazená parkoviště, označení parkovacích garáží, montáže retardérů, směrových sloupků atd.
 • Vodorovné dopravní značení – barva, hladký plast, strukturovaný plast, zvučící plast
 • Lehce demontovatelná svodidla
 • Trvalá svodidla ocelová a betonová a dočasná svodidla pro oddělení jízdních směrů nebo
  pracovního místa
 • Balisety
 • Tlumiče nárazu
 • Ukazatele směru
 • Clony proti oslnění

 

 • Dálnice a rychlostní silnice (ve správě ŘSD ČR)
 • Silnice I. třídy (ve správě ŘSD ČR)
 • Silnice II. třídy, III. třídy (ve správě příspěvkových organizací krajů)
 • Komunikace městské nebo obecní infrastruktury, místní komunikace
 • Mosty, propustky a jiné typově podobné stavby
 • Tunely
 • Vodovody, kanalizace, ČOV, telematika a jiné inženýrské sítě
 • Železnice, dráha a jiné kolejové stavby
 • Veřejně-prospěšné stavby nebo zakázky (obecní, školství, medicína, rekreace, kultura, atd.)
 • Projekty a stavby soukromých investorů